57-200 Zbkowice lskie
ul. Powstaców Warszawy 8k
telefon: (074) 815-60-28
telefon/fax: (074) 815-60-28
e-mail: biuro[a]rewidenthajdasz.pl
www.rewidenthajdasz.pl
O firmie Drukuj Email
Firma Czesawa Hajdasz Zakad Weryfikacji Bilansów „REWIDENT” zostaa utworzona z dniem 1 stycznia 1993 roku. Wacicielem firmy jest Kluczowa Biega Rewident Czesawa Hajdasz. Firma zostaa wpisana do ewidencji dziaalnoci gospodarczej pod numerem 1816/92 oraz na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod nr 438 przez Krajow Izb Biegych Rewidentów.Zakres dziaalnoci:

PRZEDMIOTEM DZIAALNOCI, OPRÓCZ BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH JEST MIDZY INNYMI:
  • Doradztwo finansowo-ksigowe i podatkowe
  • Usugowe prowadzenie ksig handlowych i podatkowych
  • Sporzdzenie wniosków kredytowych i biznes planów
  • Organizacja i reorganizacja ksigowoci
  • Likwidacja oraz upado
  • Wycena udziaów