57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Powstańców Warszawy 8k
telefon: (074) 815-60-28
telefon/fax: (074) 815-60-28
e-mail: biuro[a]rewidenthajdasz.pl
www.rewidenthajdasz.pl
O firmie Drukuj Email
Firma Czesława Hajdasz Zakład Weryfikacji Bilansów „REWIDENT” została utworzona z dniem 1 stycznia 1993 roku. Właścicielem firmy jest Kluczowa Biegła Rewident Czesława Hajdasz. Firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1816/92 oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 438 przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.Zakres działalności:

PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI, OPRÓCZ BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEST MIĘDZY INNYMI:
  • Doradztwo finansowo-księgowe i podatkowe
  • Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych
  • Sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów
  • Organizacja i reorganizacja księgowości
  • Likwidacja oraz upadłość
  • Wycena udziałów